• Timmermans Consulting Middelbeers - Kees Timmermans Owner Timmermans Consulting

Overige diensten

Timmermans Consulting is ook Uw partner als het gaat om overige financiële, administratieve of bedrijfseconomische diensten. We Kunnen o.a. voor U het volgende verzorgen:

 

 

We kunnen een breed scala aan diensten op maat aanbieden voor U. Neemt U contact op met ons en we kunnen een maatwerk oplossing aanbieden die past bij Uw organisatie.

 

 

Sterkte / zwakte analyse:

Een scan van de interne en externe omgeving is een belangrijk onderdeel van het strategische planning proces. De interne omgevingsfactoren worden meestal ingedeeld als sterktes of zwaktes. De externe omgevingsfactoren worden normaliter ingedeeld als kansen of bedreigingen., Zo’n analyse van de strategische omgeving wordt een SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) analyse genoemd.

De SWOT analyse of Sterkte/Zwakte analyse geeft ondersteuning om de onderneming met al haar capaciteiten in lijn te brengen met de concurrerende omgeving waarin het opereert. Als zodanig is het dus een belangrijk instrument in de strategie bepaling.

De onderstaande diagram geeft aan hoe de omgevingsscan leidt tot een SWOT analyse:

 

SWOT Analyse Raamwerk

Timmermans Consulting Middelbeers - SWOT Analysis - Overige diensten - Other services

 

Sterktes

De sterktes van een onderneming zijn haar capaciteiten en  kapitaal welke gebruikt worden om een concurrentie voordeel te behalen. Voorbeelden zijn o.a.:

  • patenten
  • goed werkgeverschap
  • Sterke merknamen
  • goede reputatie naar klanten
  • kosten voordeel door efficiënt proces kennis
  • exclusieve toegang tot waardevolle grondstoffen
  • makkelijke / voordelige toegang tot distributie netwerken

 

Zwaktes

De afwezigheid van een sterkte kan gelijk gezien worden als een zwakte. De onderstaande voorbeelden kunnen beschouwd worden als een zwakte:

  • gebrek aan patenten (product bescherming)
  • een zwakke merknaam
  • slechte reputatie bij (potentiële) klanten / werknemers
  • hoge kosten structuur
  • geen toegang tot waardevolle grondstoffen
  • moeizame toegang tot distributie netwerken

In sommige gevallen kan een zwakte de keerzijde van een sterkte zijn. Neem het geval waarin een bedrijf een grote hoeveelheid productiecapaciteit heeft. Hoewel deze capaciteit kan worden beschouwd als een sterkte die de concurrenten niet delen, het kan ook een beschouwd als een zwakte als de grote investering in productiecapaciteit het bedrijf verhindert om snel te kunnen reageren op veranderingen in de strategische omgeving.

 

Kansen

De externe omgevingsanalyse kan een aantal nieuwe mogelijkheden voor winst en groei onthullen. Voorbeelden van dergelijke mogelijkheden zijn:

  • een onvervulde behoefte van de klant
  • de komst van nieuwe technologieën
  • verlichten van de regelgeving
  • wegnemen van internationale handelsbelemmeringen

 

Bedreigingen

Veranderingen in de externe omgeving kunnen ook bedreigingen vormen voor het bedrijf. Voorbeelden van dergelijke bedreigingen zijn o.a.:

  • verschuivingen in smaak van de consument weg van de producten van het bedrijf
  • opkomst van vervangende producten
  • nieuwe regelgeving
  • toegenomen handelsbarrières

 

De SWOT-Matrix

Een onderneming moet niet per se gericht zijn op de meer lucratieve kansen. In plaats daarvan kan het een competitief voordeel ontwikkelen door het identificeren van een match tussen de sterke punten van het bedrijf en de komende kansen. In sommige gevallen kan de onderneming een zwakte overwinnen om zich voor te bereiden op een aantrekkelijke kans.

Om strategieën op te zetten die rekening houden met de SWOT profielen, kan een matrix van deze factoren worden geconstrueerd. De SWOT matrix (ook bekend als TOWS Matrix) wordt hieronder getoond:

 

SWOT Matrix

 Timmermans Consulting Middelbeers - SWOT matix - Overige diensten - Other services

 

SO strategieën welke kansen nastreven die een goede fit vormen met de sterke punten van het bedrijf.

WO strategieën welke zwaktes overwinnen om kansen na te streven.

ST strategieën welke manieren identificeren waarop het bedrijf zijn sterke punten kan gebruiken om de kwetsbaarheid te verminderen voor externe bedreigingen.

WT strategieën om een defensief plan vast te stellen om de zwakke punten van het bedrijf te voorkomen waardoor het minder gevoelig is voor externe bedreigingen.

⇒ Terug naar overzicht 

 

 

Debiteurenbeheer

Als Uw organisatie een verslechterende situatie overkomt m.b.t. de debiteuren positie, is het misschien tijd om expertise in te huren om weer terug op het goed pad te komen. Tegenwoordig met de economische crisis welke leidt tot financiële problemen bij bedrijven en organisaties en zelfs tot uitstel van betaling of bankroet, is het belangrijk om de krediet positie bij klanten nauwlettend te volgen.

Timmermans Consulting kan Uw bedrijf of organisatie ondersteunen in het verbeteren van de huidige te-late-betalingen als ook het collectie proces zelf.

We kunnen Uw organisatie helpen met o.a.:
  • ervaren debiteuren beheerders om de huidige situatie direct te verbeteren
  • het organiseren van periodieke management rapportages op het gebied van debiteurenbeheer waardoor de situatie zichtbaar en beheersbaar wordt
  • opzetten en documenteren van een professioneel debiteurenbeheer proces
  • opleiden van Uw organisatie in de debiteuren beheersaktiviteiten
  • verankeren van het nieuwe proces in de normale operationele procedures

⇒ Terug naar overzicht 

 

 

Investeringsanalyse

Tegenwoordig zien organisaties in het algemeen een beperkte investeringsruimte, terwijl tegelijkertijd het essentieel is om te investeren om de strategische doelstellingen waar te maken. door continu de processen te verbeteren.  Daarom is het belangrijk dat investeringsmogelijkheden geëvalueerd worden op basis van het rendement en de bijdrage aan de strategische doelstellingen.

Timmermans Consulting kan Uw organisatie ondersteunen met de de nodigde investeringscalculaties en indien nodig met scenario vergelijkingen om zodoende te komen tot een afgewogen beslissing.

⇒ Terug naar overzicht 

 

 

Opzetten van Management Rapportage

Om op een goede manier leiding te kunnen geven aan een organisatie en de juiste beslissingen te kunnen nemen om de strategische doelen te realiseren is het van groot belang om over adequate (juiste, volledige en tijdige) informatie te kunnen beschikken.  Wij hebben een lange traditie van leveren van management informatie aan organisaties zowel bovenop de bestaande informatie systemen als ook geïntegreerd in de applicaties. De aanpak welke wij gebruiken is om als eerste de gewenste management informatie te inventariseren versus de huidige beschikbare informatie. Gebaseerd op deze inventarisatie zullen we een model ontwikkelen voor het nieuwe management informatie systeem.  Dit model zal besproken worden met alle gebruikers en na goedkeuring zal het model verder gebouwd en geïmplementeerd worden en geleverd worden aan het management inclusief een training.

⇒ Terug naar overzicht 

 

 

Supply chain verbeteringen

De internationaal opererende organisaties worden geconfronteerd met een voortdurende uitdaging om verdere verbeteringen van hun logistieke processen toe te passen. Het creëren van een hoog efficiënte supply chain operatie is essentieel om klanten de optimale logistiek aan te kunnen bieden en daardoor een belangrijke factor om te overleven in deze veeleisende business. Timmermans Consulting werkt met Overbridge Consulting in het Verenigd Koninkrijk in het leveren van oplossingen voor deze veeleisende uitdagingen. Timmermans Consulting en Overbridge Consulting werken al samen sinds 2003 in het leveren van supply chain oplossingen aan klanten. Voor meer informatie zie ook de website van onze meest gewaardeerde partner www.overbridge.biz.

⇒ Terug naar overzicht 

 

Taal / Language

Timmermans Consulting B.V.

Timmermans Consulting Middelbeers - Logo klein Heiakkerweg 3
5091 KW Middelbeers
The Netherlands


  T. +31 (0)13 5143822

  M. +31 (0)6 53 361917

  F. +31 (0)13 5144326


  Einfo@timmermansconsulting.nl

  Wwww.timmermansconsulting.nl


Timmermans Consulting Middelbeers - Logo