• Timmermans Consulting Middelbeers - Kees Timmermans Owner Timmermans Consulting

Risicomanagement

Timmermans Consulting geeft concrete invulling en ondersteuning op het gebied van risicomanagement. Het gericht en gestructureerd beheersbaar maken van uw risico’s en kansen is onze uitdaging. Met onze aanpak welke al vele malen is bewezen bij onze klanten werken we op een consistente manier aan het in kaart brengen van de risico’s en bedreigingen, inventariseren de aanwezige controle punten in Uw processen en assisteren U bij de verdere verbeteringen. Door deze aanpak kunt U Uw resultaten aanzienlijk verbeteren en forse financiele tegenvallers voorkomen.

 

In het algemeen kunnen we stellen dat Interne controle of informatiecontrole het proces is dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen op het gebied van:
  • De effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen
  • De betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
  • De naleving van relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures
  • Het bewaken van activa of waarden (incl. immateriele)

 

Voor elk bedrijf of organisatie, klein, groot of wereldwijd, een passende Interne Controle struktuur is benodigd om de doelstellingen op een adequate manier zeker te stellen. Om de strategische doelstellingen va het bedrijf (of organisatie) te behalen, maken risico’s deel uit van de activiteiten; Interne Controle is de struktuur welke in het bedrijf  bestaat om de risico’s en controles te beheren en te rapporteren en dienen daarom onderdeel te zijn van de algehele strategie. De Interne Controle (IC) struktuur dient voortdurend onderhouden en verbeterd te worden om up-to-date te blijven met de veranderende omstandigheden.

Timmermans Consulting Middelbeers - Risk Management Risicomanagement

 

Om de Interne Controle struktuur goed te kunnen beheren, is het essentieel om een kader te hebben wat bestaat uit een set van componenten die aan elkaar gerelateerd zijn en allemaal even belangrijk zijn:
  • Controle omgeving: zet de toon van een organisatie, het beïnvloeden van het controle bewustzijn van de mensen.
  • Risicobeoordeling:de organisatie identificeren en analyseren van relevante risico’s voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen, vormt de basis voor het bepalen hoe de risico’s moeten worden beheerd.
  • Controle-activiteiten: het beleid en de procedures die ervoor zorgen dat de management richtlijnen worden uitgevoerd.
  • Informatie en communicatie: de identificatie en uitwisseling van informatie in een vorm en tijdsbestek dat mensen in staat stelt om hun verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren.
  • Monitoring: proces dat de kwaliteit van de interne beheersing in de loop van de tijd beoordeelt.

 

 

Voorbeelden van een aantal organisaties die over de laatste jaren hebben laten zien over een onvoldoende Interne Controle struktuur te beschikken:
  • Enron
  • Worldcom
  • Parmalat
  • Freddie Mac/Fanny Mae
  • AOL
  • Lernout & Hauspie
  • Merrill Lynch
  • Ahold
  • Tyco
  • Barings Bank

 

De gebieden waarin deze organisaties o.a. werden geschaad waren:
  • Fraude
  • Incorrecte financiele rapportage
  • Boeken van kosten als investeringen
  • Gebruik van niet toegewezen omzet rekeningen
  • Lege BV’s met niet bestaande winsten
  • Vervalsing van bank gegevens
  • Fictieve transacties
  • Belangenverstrengeling
  • Illegale betalingen
  • Opgeblazen verkopen
  • Ongecontroleerde speculaties met termijn contracten

 

Het aantal organisaties (bedrijven, overheid, banken, scholen, etc) met problemen op het gebied van Interne Controle resulterend in significante verliezen wordt met de dag/week groter. Een van de laatste voorbeelden is de recente ontdekking van een grote fraude bij DE (Douwe Egberts) in Brazilie, waar een verlies genomen moet worden van 80 miljoen Euro, wat een grote teleurstelling is voor alle nieuwe aandeelhouders. In September zijn al weer 17 scholen geidentificeerd in Nederland waar ook grote financiele problemen zijn ontstaan door onvoldoende IC.

 

Hoe kan Timmermans Consulting U ondersteunen in een verbeterde Interne Controle structuur?

Als startpunt gaan we de huidige IC struktuur beoordelen gebaseerd op onze standaard “Quick Scan” aanpak, resulterend in een eerste presentatie van problemen en kansen.

Timmermans Consulting Middelbeers - Risk Management Risicomanagement

Hieropvolgend zullen we, in samenwerking met het management begonnen met alle potentiële risico’s te beoordelen en de daaraan gerelateerde controles. Controles kunnen gegroepeerd worden in bedrijfsbrede controles, proces controles en generieke controles voor IT systemen. Deze informatie wordt gedocumenteerd in standaard templates welke gemakkelijk gebruikt kunnen worden om de aanpak uit te rollen binnen het bedrijf of groep van bedrijven. Indien nodig kunnen we ook de belangrijkste processen documenteren in stroomschema’s, wat niet alleen de processen helder maakt maar ook de risico’s en controles in de processen.

Wanneer de eerste fase van risco’s en controle documentatie is afgerond, worden de controles welke de risico’s beheersen, getest door middel van een zogenaamde “Walk-Through-Test” aanpak. Deze bewezen test activiteit zal alle controles aan het licht brengen welke niet operationeel of niet adequaat zijn, wat leidt tot fase 3 zijnde de herstel- of verbeterfase.

De doelstelling van de herstel- of verbeterfase is om alle controles welke niet voldoende zijn op te nemen in een aktielijst zodat alle verbeterakties opgepakt worden. In deze aktielijst zijn alle akties opgenomen om tot ene verbeterde IC struktuur te komen inclusief prioriteiten, duidelijke einddata en verantwoordelijke personen. Hierdoor kan de aktielijst op een gemakkelijke manier beheerd en opgevolgd worden.

Als U wilt weten hoe wij U kunnen ondersteunen in de beoordeling van Uw Interne Controle situatie, neem dan contact op met onderstaand telefoonnummer of vul het contactformulier in. We nemen dan op korte termijn contact met U op.

Taal / Language

Timmermans Consulting B.V.

Timmermans Consulting Middelbeers - Logo klein Heiakkerweg 3
5091 KW Middelbeers
The Netherlands


  T. +31 (0)13 5143822

  M. +31 (0)6 53 361917

  F. +31 (0)13 5144326


  Einfo@timmermansconsulting.nl

  Wwww.timmermansconsulting.nl


Timmermans Consulting Middelbeers - Logo