• Timmermans Consulting Middelbeers - Kees Timmermans Owner Timmermans Consulting

Flexibele inzet van professionals voor MKB

Binnen Nederland kennen we een groot aantal bedrijven in het zgn. MKB gebied (Midden- en Klein Bedrijf). Deze sector is overigens niet homogeen (variatie van eenpersoons bedrijven tot bedrijven met 100-en werknemers). In totaal zijn er vele honderdduizenden bedrijven waarvan er bij de branche organisatie MKB Nederland 150.000 direct of indirect zijn aangesloten.

Duidelijk is dat het aantal faillissementen de laatste jaren enorm toeneemt bij deze groep MKB bedrijven. Een van de oorzaken is natuurlijk de financiële en economische crisis welke voortduurt in ons land. Toch is ook duidelijk een beeld dat deze bedrijven vaak niet voldoende capaciteit in huis hebben om op strategisch niveau de ontwikkelingen van hun bedrijf te kunnen sturen. Dit wordt vooral bepaald doordat de bedrijfsomvang te klein is om op het gebied van bv. financiën, logistiek en IT de juiste kwaliteit personen in te kunnen zetten.

Een mogelijke oplossing voor deze bedrijven is om een professional op deze vakgebieden op parttime basis in te kunnen huren en zodoende met beperkte kosten toch de kwaliteit binnen te halen om de juiste strategische en/of tactische beslissingen te kunnen maken. De relatie tussen een professional  (leverancier) en een MKB bedrijf (klant) is bedoeld voor een langere periode maar voor een flexibel aantal uren per week/maand. De professional welke voor zo’n bedrijf gaat werken wordt op basis van specifieke kwaliteiten gematch-ed met de specifieke vraagstelling van de klant.

Deze oplossing kan geboden worden door Timmermans Consulting samen met haar  partners op de voornoemde gebieden van Financiën, Logistiek en IT maar kan ook uitgebreid worden afhankelijk van de vraag naar P&O, Quality of andere vakgebieden.

Zoals eerder aangegeven is de MKB sector in Nederland erg groot en zeer zeker ook erg divers zowel qua branche als grootte. De doelgroep voor deze marktbenadering zal als eerste bepaald moeten worden waarbij vooral bedrijfsgrootte bepalend is.

Een definitie van Midden- en Kleinbedrijf is laatst in 2005 bepaald door de Europese Commissie:

Categorie onderneming

Werknemers

Jaaromzet

of balanstotaal

middelgroot < 250 ≤ € 50 mln. ≤ € 43 mln.
klein < 50 ≤ € 10 mln. ≤ € 10 mln.
micro < 10 ≤ € 2 mln. ≤ € 2 mln.

 

Met name het middelgroot bedrijf komt vaak in aanraking met uitdagingen welke moeilijk door de bestaande organisatie aangepakt kunnen worden.

Mogelijke gebieden welke door het Middenbedrijf als mogelijk probleem worden ervaren zijn o.a.:

1)      Risico beheersing (vaak vertaald in een gebrek aan IC/AO)

2)      Beheersen van debiteurenportfolio

3)      Inzicht in financiële stand van zaken met name toekomstgerichte info

4)      Verbeteren cashflow

5)      Belastingzaken (BTW, Vpb, Lb. Ib)

6)      Ontwikkelen / aanpassen strategie, opzetten business plan

Juist in bovenstaande heeft Timmermans Consulting een grote ervaring opgebouwd en kan daarom van dienst zijn voor U.

Voor verdere informatie kunt U contact met ons opnemen.

Taal / Language
Timmermans Consulting B.V.
Timmermans Consulting Middelbeers - Logo klein Heiakkerweg 3
5091 KW Middelbeers
The Netherlands


  T. +31 (0)13 5143822

  M. +31 (0)6 53 361917

  F. +31 (0)13 5144326


  Einfo@timmermansconsulting.nl

  Wwww.timmermansconsulting.nl


Timmermans Consulting Middelbeers - Logo