• Timmermans Consulting Middelbeers - Kees Timmermans Owner Timmermans Consulting

Algemeen nieuws

Algemeen nieuws en ontwikkelingen

Flexibele inzet van professionals voor MKB

Binnen Nederland kennen we een groot aantal bedrijven in het zgn. MKB gebied (Midden- en Klein Bedrijf). Deze sector is overigens niet homogeen (variatie van eenpersoons bedrijven tot bedrijven met 100-en werknemers). In totaal zijn er vele honderdduizenden bedrijven waarvan er bij de branche organisatie MKB Nederland 150.000 direct of indirect zijn aangesloten.

Duidelijk is dat het aantal faillissementen de laatste jaren enorm toeneemt bij deze groep MKB bedrijven. Een van de oorzaken is natuurlijk de financiële en economische crisis welke voortduurt in ons land. Toch is ook duidelijk een beeld dat deze bedrijven vaak niet voldoende capaciteit in huis hebben om op strategisch niveau de ontwikkelingen van hun bedrijf te kunnen sturen. Dit wordt vooral bepaald doordat de bedrijfsomvang te klein is om op het gebied van bv. financiën, logistiek en IT de juiste kwaliteit personen in te kunnen zetten.

Een mogelijke oplossing voor deze bedrijven is om een professional op deze vakgebieden op parttime basis in te kunnen huren en zodoende met beperkte kosten toch de kwaliteit binnen te halen om de juiste strategische en/of tactische beslissingen te kunnen maken. De relatie tussen een professional  (leverancier) en een MKB bedrijf (klant) is bedoeld voor een langere periode maar voor een flexibel aantal uren per week/maand. De professional welke voor zo’n bedrijf gaat werken wordt op basis van specifieke kwaliteiten gematch-ed met de specifieke vraagstelling van de klant.

Deze oplossing kan geboden worden door Timmermans Consulting samen met haar  partners op de voornoemde gebieden van Financiën, Logistiek en IT maar kan ook uitgebreid worden afhankelijk van de vraag naar P&O, Quality of andere vakgebieden.

Zoals eerder aangegeven is de MKB sector in Nederland erg groot en zeer zeker ook erg divers zowel qua branche als grootte. De doelgroep voor deze marktbenadering zal als eerste bepaald moeten worden waarbij vooral bedrijfsgrootte bepalend is.

Een definitie van Midden- en Kleinbedrijf is laatst in 2005 bepaald door de Europese Commissie:

Categorie onderneming

Werknemers

Jaaromzet

of balanstotaal

middelgroot < 250 ≤ € 50 mln. ≤ € 43 mln.
klein < 50 ≤ € 10 mln. ≤ € 10 mln.
micro < 10 ≤ € 2 mln. ≤ € 2 mln.

 

Met name het middelgroot bedrijf komt vaak in aanraking met uitdagingen welke moeilijk door de bestaande organisatie aangepakt kunnen worden.

Mogelijke gebieden welke door het Middenbedrijf als mogelijk probleem worden ervaren zijn o.a.:

1)      Risico beheersing (vaak vertaald in een gebrek aan IC/AO)

2)      Beheersen van debiteurenportfolio

3)      Inzicht in financiële stand van zaken met name toekomstgerichte info

4)      Verbeteren cashflow

5)      Belastingzaken (BTW, Vpb, Lb. Ib)

6)      Ontwikkelen / aanpassen strategie, opzetten business plan

Juist in bovenstaande heeft Timmermans Consulting een grote ervaring opgebouwd en kan daarom van dienst zijn voor U.

Voor verdere informatie kunt U contact met ons opnemen.

Training programma ontwikkeld voor Interne Controle voor diverse organisaties

Timmermans Consulting heeft op basis van haar jarenlange ervaringen op het gebied van Interne Controle een trainingsprogramma ontwikkeld om medewerkers in diverse organisaties bewuster te maken van interne controle.

Door dit programma zijn organisaties in staat om de kennis en vaardigheden van hun sleutel medewerkers op het gebied van interne controle te verbeteren en zodoende risico’s inzichtelijker en beter beheersbaar te maken. Het trainingsprogramma is in de praktijk reeds gebruikt in internationale organisaties en verder verbeterd zodat het toegankelijk is voor organisaties in verschillende branches.

Voor informatie met betrekking tot het trainingsprogramma kunt U uiteraard contact met ons opnemen.

 

Bijlage: Training IC Project

Brunel in de problemen

Na eerder Unit4, DE en Imtech te kennen hebben gegeven dat ze problemen hebben met hun interne controle, is vandaag Brunel naar buiten gekomen met een boekhoud fraude. Bij de Amerikaanse vestiging is jaren de omzet te hoog voorgesteld waardoor een verkeerd beeld over de werkelijke activiteiten is gepubliceerd!
Opnieuw een internationaal opererend bedrijf waar de interne controle structuur niet naar behoren heeft gewerkt.
Timmermans Consulting werkt al vele jaren voor grote internationale ondernemingen om deze te ondersteunen in de implementatie en/of verbeteringen in de Interne Controle omgeving.
Hebt U belangstelling hoe we Uw organisatie kunnen helpen dan kunt U contact opnemen met ons voor een vrijblijvend gesprek.
01-03-2013

Imtech heeft interne controle problemen

4 Februari 2013

Vandaag is bekend geworden dat Imtech grote problemen heeft met haar investeringen in Warschau, Polen.

Imtech kampt met grote problemen bij verschillende projecten in Polen. De technisch dienstverlener verwacht door achterblijvende financiering en ,,mogelijke onregelmatigheden” minstens 100 miljoen euro af te moeten schrijven op de betrokken projecten en kan daardoor niet aan de afspraken met kredietverstrekkers voldoen. Door de onzekerheid over de precieze omvang van de afschrijvingen kan Imtech zijn jaarrekening niet opstellen en wordt de publicatie van de voor 5 februari geplande jaarcijfers uitgesteld, zo meldde het bedrijf maandag.

Door het ontbreken van een adequate interne controle heeft dit bedrijf het vertrouwen verloren van de investeerdeers en kredietverstrekkers.

Hiermee wordt wederom aangetoond dat een adequate interne controle structuur noodzakelijk is om een bedrijf goed te kunnen sturen en leiden en tijdig op de hoogte te zijn van problemen en onregelmatigheden.

Timmermans Consulting heeft al vele jaren ervaring in het opzetten en verbeteren van de internen controle struktuur bij (internationale) bedrijven. Voor informatie hoe wij U hierin kunnen assisteren, kunt U contact opnemen met ons.

Gemeente Eindhoven speelt met geld!

Deze week verscheen er een artikel in het Eindhovens Dagblad (ED) met betrekking tot de onregelmatigheden rondom de verplaatsing van een aantal woonwagens (kosten bijna 9 miljoen Euro). De gemeente Eindhoven had hiervoor een externe interim manager aangesteld (die volgens het ED ook al bij andere gemeentes onvoldoende werk heeft afgeleverd) zonder de noodzakelijke antecedenten te onderzoeken (1e risico). Deze interim manager is onvoldoende aangestuurd en opgevold tav de doelstellingen (2e risico). De interne organisatie was blijkbaar onvoldoende om projecten op deze schaal goed te managen (3e risico) en vervolgens geeft de wethouder aan dat de registratie van de lasten mbt dit project niet voldoende inzichtelijk zijn en ook niet meer boven water gehaald kunnen worden (4e risico).

Al met al heeft de gemeente duidelijke risico’s genomen met gemeenschapsgeld zonder over een voldoende control struktuur te beschikken.

Dit voorbeeld toont wederom aan dat grote risico’s worden genomen waar dat dit niet nodig is omdat met een kleine investering de juiste controles kunnen worden geimplementeerd en de financiele gevolgen van dit soort projecten geminimaliseerd!

Voor info, neem contact op met onze organisatie en wij zijn U graag van dienst.

Taal / Language

Timmermans Consulting B.V.

Timmermans Consulting Middelbeers - Logo klein Heiakkerweg 3
5091 KW Middelbeers
The Netherlands


  T. +31 (0)13 5143822

  M. +31 (0)6 53 361917

  F. +31 (0)13 5144326


  Einfo@timmermansconsulting.nl

  Wwww.timmermansconsulting.nl


Timmermans Consulting Middelbeers - Logo